Kako da reagujete kada uočite strah kod svog deteta?

Kao roditelji, često se suočavamo sa dečijim strahovima, od najrazličitijih predmeta i pojava. Međutim, postoji određena razlika između straha, koji je osnovna emocija i sastavni deo odrastanja i fobije, koja označava preterani strah od nečega.

Fobije su veliki izazov za roditelje, jer kod dece izazivaju, kako psihičke, tako i fiziološke posledice, poput bola u stomaku, nekontrolisanog mokrenja, mučnine i nesvestice. Sve ovo mogu biti posledice fobije sa kojom se vaše dete bori.

O kojoj god vrsti fobije da je reč, roditelj mora biti spreman da sa svojim detetom prođe kroz period sazrevanja i suočavanja sa strahom.

Kako se leči fobija?

Važno je da sa svojim detetom otvoreno razgovarate o strahovima koje ima. Objasnite im njihovu neosnovanost i budete im podrška da se sa određenim strahom suoče. Ukoliko vaša podrška i ohrabrenje nisu dovoljni i vidite da se strah vašeg deteta negativno odražava na njegovo zdravlje, neophodno je da u ceo proces uključite i psihologa.

Neka deca veoma lako prevaziđu probleme sa fobiom, ali ima i onih na koje preterani strah može ostaviti teže psihičke posledice. Zato je veoma važno da čim uočite strah kod vašeg deteta počnete detaljno da razgovarate o tome i na što slikovitiji način i što uverljivije detetu objasnite da nema razloga za strah.

Koje su najčešće fobije kod dece?

Kada su deca jako mala najčešće se plaše mraka, čudovišta, za koja još nisu stekla svest da ne postoje. Ovi strahovi kod dece su izraženi najkasnije do treće godine.

Nešto starija deca imaju strah od povrede, kao i od strašnih priča, a posebno se plaše burnih roditeljskih reakcija, koje decu mogu navesti da se povuku u sebe i zatvore pred roditeljima.

U situaciji kada odmah uočite strah kod svoga deteta, najbolje što možete je da mu pružite utehu i razumevanje, a potom da mu slikovito objasnite da nema razloga za strah i pružite neophodno ohrabrenje. Kada vas prvi put dete usled straha signalizira kao utočište, uvek će neometano govoriti sa vama, što je veoma važno, jer je to jedini siguran put za oslobađanje od straha.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp