Search
Close this search box.

Kako reći ,,izvini” na pravi način?

Retko kad oklevamo da promrmljamo ,,izvini“ kada slučajno okrznemo nepoznatu osobu ramenom, ali kada se radi o izvinjenjima koja su bitna, ta reč postaje izuzetno teška za izgovoriti. Čak i kada je prevalimo preko usana, njeno značenje je često ugroženo načinom na koji je izgovorena.

Umesto da se ublaži emotivni bol koju je uvreda nanela, loše iskazano izvinjenje može da rezultira trajnim besom i odbojnošću i tako sabotira značajnu vezu sa nekim. Gde grešimo kada se izvinjavamo i kako da to popravimo?

Ne racionalizujte svoju grešku

Kada izvinjenje prati racionalizacija, odnosno pravdanje, oštećena strana se neće osećati zadovoljno, a to može biti jako loše po odnos koji je u pitanju. Korsititi veznik ,,ali“ je greška. Najbolja izvinjenja su koncizna.

Jasno navedite u čemu ste pogrešili

Fokusirajte izvinjenje na to kako ste tačno povredili drugu osobu i pokažite joj da ste svesni gde ste zabrljali. Na primer, umesto da kažete ,,Žao mi je što se tako osećaš“, recite da vam je žao zbog toga šta ste uradili, a ne zbog toga kako se oseća. Budite jasni, pokažite da ste svesni svoje greške i pokažite empatiju.

Stavite to znanja da se neće ponoviti

Garancija da ponovna uvreda nije ni na pomolu je krucijalna za momenat nastavka i pomaka ka pomirenju. Ukoliko postoji briga da se vašoj reči ne može verovati, vaše izvinjenje neće imati nikakvu težinu. Budite direktni, iskreni i uverite drugu stranu da se neće ponoviti.

Slušajte tako da ne budete defanzivni

Oštećena strana će verovatno morati da skine sve svoje brige sa pleća i iskaže ih vama kako bi se osetila da je adekvatno uzvratila. Njihovo izlaganje može biti katarzično i pomoći će da vaše izvinjenje dođe na pravo mesto. ,,Svarite“ to što vam je rečeno i odgovorite pokazujući da ste ih jasno i glasno čuli.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp