Search
Close this search box.

Koji su osnovni zadaci svakog roditelja?

Roditelji svakodnevno deci prenose svoja uverenja i stavove, hteli ili ne. Na taj način deci daju svojevrstan model ponašanja, po kojem će se dete voditi i sazrevati u osobu u kakva će jednog dana postati.

Osnovno polazište vaspitanja deteta su ciljevi koji sebi zadate. Ne oni koje želite da vaše dete jednog dana ostvari, već oni ciljevi, koje ste sebi kao vaspitaču svog deteta odredili.

Kao i u kreiranju svoje budućnosti, tako i u kreiranju dečije postoje kratkoročni i dugoročni ciljevi, a ispunjenje kratkoročnih ciljeva garantuje siguran uspeh dugoročnih ciljeva.

Postoji nekoliko segmenata na koje, kao roditelj, morate obratiti pažnju, da biste uspeli u ostvarenju svojih roditeljskih ciljeva:

#Da biste svom detetu dali dobar primer, morate svakodnevno raditi na tome da postanete najbolja verzija sebe.

#Svakodnevno morate osluškivati potrebe svog deteta i naći najadekvatniji način da u skladu sa svojim vaspitnim načelima na njih odgovortie.

#Morate negovati odnos poverenja, razumevanja i empatije sa svojim detetom, kako bi vas ono doživelo i kao autoritet i kao najboljeg prijatelja.

#Morate razlikovati potrebe i želje svog deteta, i nastojati da mu potrebe nadoknadite, a želje ispunite kao nagradu za ispunjen kratkoročni, ili dugoročni cilj.

Biti roditelj, zaista je velika odgovornost, ali je i prava avantura, ako sa svojim detetom uspostavite dobar odnos. Zato svu svoju pažnju, od ranog detinjstva usmerite na to da vaše dete u vama pre svega vidi prijatelja, oslonac, ali i autoritet.

Autor: T. P.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp