Vaše dete je đak prvak? Evo šta treba da znate!

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Početak septembra znači samo jedno, vreme je za povratak, ili prvi odlazak u đačku klupu. Za decu počinje jedno potpuno novo iskustvo, koje sa sobom nosi puno zabave, ali i prve odgovornosti, koje će ih iz godine u godinu oformiti u odgovorne i vredne odrasle ljude.

Vaše dete sada špstake đak, a na vama je da ga od prvog dana u tome pratite, kako biste prepoznali njegova interesovanja, stil učenja, pažnju koju posvećuje, ali i radne navike koje ima, dok na onim drugima koje tek treba da stekne zajedno treba da radite.

Prisustvo roditelja uz đaka prvaka veoma je važno posebno tokom prvih dana upoznavanja sa gradivom.

Prepoznajte stil učenja svog deteta!

Naime svako od nas ima svoj jedinstveni stil učenja i tako je još od kada smo sa učenjem počeli. Problem je u tome, što je svako od nas mogao lakše da stiče znanje uz pomoć jedne tehnike, ali niko nije mogao to da uoči, ili nas usmeri da pomoću određenog stila, kome pripadamo zaista dođemo do najboljih rezultata.

U međuvremenu, psihologija je toliko uznapredovala, a što je najbolje od svega, postala je dostupna svakome od nas, što znači da vi danas svoje dete možete usmeriti ka stilu učenja, kome pripada i u mnogome mu olakšati dalju edukaciju. Potrebno je samo da ga neko vreme posmatrate i pratite dok uči.

Stil učenja ne prestaje sa završavanjem školovanja, on ostaje nešto na šta ćemo se tokom celog života oslanjati. Kada je učenje u pitanju, postoji 8 različitih stilova, ali samo je jedan od njih dominantan. Ostali stilovi mogu biti razvijeni, korisni u pojedinim situacijama i veoma praktični u kombinaciji sa našim dominantnim stilom učenja.

Važno je da na vreme uvidite koje tehnike vaše dete koristi pri učenju, kako biste mu objasnili koji je njegov dominantan stil učenja i pomogli mu da razvije svoje veštine, kada su ostali stilovi u pitanju.

Otkrivanje dominantnog stila učenja, olakšaće detetu da lakše ovlada gradivom, ali razvijanje veština, ostalih stilova učenja, pomoći će mu da razvije kritičko mišljenje i razvije nove ideje i problemska pitanja iz drugačije perspektive.

Koji sve stilovi učenja postoje?

Vizuelni tip

Ovaj tip učenika, koristi slike, celine i boje, kako bi sebi olakšao učenje. Odlično razumeju prostornu organizaciju i položaj objekta u odnosu na okolinu, a posebno ih zabavlja analiza grafikona. Tačnije, za njih informacije imaju potpuni smisao tek kad se analiziraju grafikonom.

Kada uče, mnogo im je lakše da vizualizuju gradivo, pa ga ističu jakim bojama, ili prave različite tabele. Uz to, koriste se vizualnom tehnologijom, kako bi došli do novih saznanja.

Auditivni tip

Deca koja su auditivni tip, znanja usvajaju slušajući, pa su često jako posvećena slušanju nastavnika na času. Uz to, sklona su snimanju predavanja, koja kasnije preslupavaju kod kuće i na taj način uče.

Neretko čitaju gradivo naglas, a tako se i preslišavaju. Vole da budu deo debate u učionici i neverovatno lako pamte činjenice.

Verbalni tip

Ovi učenici oslanjaju se na reči. Vole da slušaju, čitaju i pišu reči. Veoma se jednostavno izražavaju.

Najlakše uče sređivanjem i prepisivanjem beležaka iz škole. Uz to, oni imaju veoma razvijenu memoriju. Koriste ključne reči i asocijacije, kako bi sebi olakšali pamćenje gradiva.

Kinestetički tip

Ovi učenici se pri otkrivanju novih stvari oslanjaju na dodir i pokret. Prija im da uče u velikom prostoru, u kome se mogu neometano kretati.

Posebno ih raduje praktično učenje. Veoma su zainteresovani za sve tipove umetnosti i veoma su kreativni.

Logički tip

Deca koja pripadaju ovom tipu, posebno su vešta u rešavanju logičkih i matematičkih problema. Njihovo učenje zasniva se na pronalaženju uzročno-posledičnih veza u gradivu.

Kako bi lakše savladali gradivo, stalno reorganizuju teze. Istražujuj detaljno, kako bi im svaka činjenica bila u potpunosti jasna. Oni svako svoje učenje počinju pitanjem: Zbog čega je to tako.

Socijalni tip

Ovi učenici najproduktivnije uče u grupi. Svako učenje zasniva se na komunikaciji, u čemu su oni perfektni.

Oni najefikasnije uče u grupi, posebno uživaju da sa drugima podele svoje znanje. Svoje veštine, najbolje ispoljavaju kroz dijalog.

Intrapersonalni tip

Ovi učenici vole da rade sami i u tišini. Oni su ambiciozni, upravljaju svojim ciljevima, kako bi postigli željene rezultate.

Oni obično od malena preferiraju samoću. Imaju visoko razvijenu maštu i uz to, pred sebe postavljaju jasne ciljeve kojima teže.

Obratite pažnju, na to, kojim stilom se vaše dete služi i motivišite ga da postepeno počne da se koristi i veštinama, ostalih stilova učenja. Na taj način, ono će vremenom mnogo jednostavnije dolaziti do različitih saznanja i steći će svest o tome, da je za različite jedinice iz gradiva, bolje osloniti se na pojedine stilove učenja. A što ranije počnete da ga usmeravate da kombinuje stilove učenja, to ćete mu brže olakšati sticanje znanja, koje iz godine u godinu postaje sve obimnije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp