Analiza krvi – evo zašto je važno da je radite dva puta godišnje!

Jedna kap – mnogo informacija 

Laboratorijska analiza krvi veoma je važna, jer nam daje uvid u opšte zdravstveno stanje organizma, a lekarima je obično početna tačka koja olakšava dalju dijagnostiku i tok lečenja. Mi vam nećemo danas govoriti o parametrima krvne slike, nego želimo da vam damo opšte smernice i ukažemo koliko je važno, nevezano za godine u kojima se nalazite, da kontolišete redovno vašu krvnu sliku. 

Šta je krvna slika

Analiza krvne slike nam pokazuje broj ćelija koje cirkulišu u krvi, to su crvena krvna zrnca (eritrociti), bela krvna zrnca (leukociti) i krvne pločice (trombociti). Krvne pločice učestvuju u zgrušavanju krvi. Krvna slika, koju čini broj eritrocita, leukocita i trombocita, osnovna je laboratorijska analiza koju treba uraditi u sklopu svakog sistematskog pregleda. Smanjenje broja eritrocita i prosečnog sadržaja hemoglobina, koji je “nosilac” kiseonika u krvi, upozorava na postojanje nekog oblika anemije.

S druge strane, kada postoje oštećenja krvnih sudova, to se i te kako odražava na broj i izgled trombocita. Rezultati dobijeni analizom krvne slike upućuju lekara u kom smeru bi trebalo dalje da se odvija tok lečenja i da li je ono uopšte potrebno. Analiza krvi najčešće se dopunjuje biohemijskom analizom, koja je detaljnija i iz koje se, u slučaju odstupanja pojedinih parametara, može utvrditi poremećaj funkcije pojedinih organa. Uz krvnu sliku obavezno ide i sedimentacija koja je pokazatelj brzine kojom se u posebno konstruisanoj staklenoj cevčici talože crvena krvna zrnca. 

Koliko često je potrebno raditi analizu krvi 

Preporuka je da se analiza krvi kod zdravih osoba radi prevencije obavlja najmanje jednom godišnje, a idealno bi bilo na svakih šest meseci. Naravno, uz analizu krvne slike, potrebno je obaviti bar jednom godišnje i ostale preglede u zavisnosti od vašeg životnog doba, ali krvna slika je svakako osnova. Trebalo bi voditi računa jer se pojedine bolesti javljaju bez ikakvih propratnih simptoma, a upravo rano otkrivanje može biti od presudnog značaja u lečenju. Takođe ukoliko postoji genetska predispozicija za neke bolesti, potrebno je analizu krvi raditi češće. 

Pripreme pre analize krvi 

Da biste dobili realne i pouzdane rezultate krvne slike potrebno je da se pridržavate sledećih koraka pre samog vađenja krvi.

– Potrebno je da 12 – 14 sati ne unosti hranu u organizam, a i unos tečnosti je potrebno da svedete samo na neophodnu količinu vode.

– Konzumiranje alkohola je takođe zabranjeno.

– Ukoliko ste pušač potrebno je da izbegavate cigarete 12-14 sati pre analize i da prethodnog dana ne budete preterano fizički aktivni.

– Zabranjeno je i konzumiranje pojedinih lekova, ali o tome se u svakom slučaju posavetujte sa vašim lekarom ili laborantom.

– Ukoliko ste u mogućnosti bilo bi dobro da ovu analizu obavite u jutarnjim časovima, a idealno bi bilo između sedam i deset časova prepodne.

Procene prepustite lekarima 

Utvrđene vrednosti potrebno je uporediti sa referentnim vrednostima. Ovo obavezno prepustite vašem lekaru, jer se vrednosti razlikuju u zavisnosti od godina, pola, opšteg stanja organizma, fiziološkog stanja i mnogih drugih parametara. Važno je znati i da se na osnovu samo jednog parametra ne može utvrditi dijagnoza, nego je potrebno sagledati sve parametre zajedno. Zbog svega navedenog ne treba da prerano donosite zaključke, nego da to prepustite stručnim osobama.

Donirajte krv

Ukoliko je vašom analizom krvne slike utvrđeno da ste zdrava osoba, a starosti ste između 18 i 65 godina onda ste verovatno jedan od potencijalnih davaoca krvi. U institutu za transfuziju krvi ili kod vašeg lekara možete dobiti sve potrebne informacije, a ono što je sigurno je to da ćete na taj način ulepšati sebi dan, a nekome produžiti život.  

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi “Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti.” Obratite pažnju i na ostale segmente vašeg života koji vas čine zdravim.

Obavezno proverite da li uzimate ova četiri vitamina koja su veoma važna za zdravlje svake žene!

Preporučujemo vam da u svoju svakodnevicu uvrstite i ove zdrave navike!

Sandra Lejić

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp