Search
Close this search box.

Kako da odgajite džentlmena?

Deca se dobrim manirima i lepom ponašanju uče od malih nogu, kako bi stasali u osobu vrednu poštovanja, koja zna koliko je važno da se lepo ophodite i prema sebi i prema drugima.

Majke, koje imaju sinove, podučene mnogim propustima u vaspitanju muške dece, koje su tokom odrastanja mogle da uoče kod svojih drugova, simpatija, a kasnije i momaka, čini se da su sebi obećale da će od svog sina napraviti baš onakvog džentlmena, za kakvog su se udale.

Dečak će odrasti u momka, a zatim u muškarca, koji treba da zna kako da se ophodi pre svega prema svojoj majci i drugim ženskim autoritetima, a onda i prema devojčicama. Zato je važno da još od malih nogu savlada neke lekcije, koje će tokom odrastanja od njega napraviti mladog gospodina, učtivog, ljubaznog i sa dobrim manirima.

Na ovom putu vaspitanja, veoma je važno da imate partnerovu podršku, jer je otac uzor vašem mališanu i da sledite nekoliko saveta u vaspitanju, koji će vam pomoći da svog sina vaspitate kao džentlmena…

Budite mu primer

Kada svoje dete učite ljubaznosti i dobrim manirima, veoma je važno da mu vaše ponašanje posluži kao primer, na koji može da se ugleda. Ako vaš suprug ustupi mesto dami, otvori vam vrata, ili vas prati na lekarski pregled, potrudite se da objasnite svom sinu, zašto je tata to uradio, da mu pokažete koliko su to lepi i ljubazni gestovi. Važno je da mu već kao malom dečaku usadite ideju da ženu treba tretirati kao damu, a da starijima uvek treba pomoći.

Dajte im objašnjenje

Kada svom detetu kažete kako bi u nekoj situaciji trebalo da se ponaša, bilo bi lepo i da mu objasnite zašto je to važno. Dete će dosledno primenjivati ponašanje kome ste ga podučili, tek onda kada mu za to date dovoljno dobro obrazloženje.

Naučite ih dobrim manirima

U svom nepoznavanju dobrih manira, mala deca ponekad su veoma slatka, ali ipak manirima ih treba učiti od malih nogu. Kako pričom, tako i ličnim primerom, morate naučiti svoje dete da je važno da svim poznanicima svakoga dana, kaže dobar dan, da se lepo i pristojno ponaša za stolom, o lepoti izgovorenog molim i hvala, kako je važno saslušati sagovornika i ne prekidati ga. Sve ovo su važne lekcije, koje detetu treba usaditi dok je još malo, kako bi poraslo u pravog gospodina, ili mladu damu.

Naučite ih da rade

Jedna od veoma važnih lekcija za svako dete, bez obzira na to, da li je dečak, ili devojčica, je važnost rada i toga da se roditeljima pomogne u kućnim poslovima. Radne navike se stiču od malena i zaista je važno da svoju decu uključite u kućne poslove i naučite svoje sinove koliko je ženi potrebna pomoć u kući.

Imajte na umu da u ovu vrstu podučavanja dece uključite i malo zabave, kako bi oni zaista zavoleli da rade i pomažu.

Pohvalite ih

Kada vidite da su vaši sinovi usvojili lekciju i primenili je u svakodnevici, važno je da ih pohvalite zbog toga i date im podsticaj da samo tako nastave. Deci je potrebna afirmacija, kako bi se uverili u svoju vrednost i uspeh, zato ih pohvalite svaki put kada to zasluže.

Dete koje odrasta u zdravom okruženju, punom ljubavi i nežnosti i odnosa punog podrške među roditeljima, samo će osetiti važnost lepih manira i ljubaznosti i zato je veoma važno da budete dobar primer svojoj deci, kako bi ona odrasla u vaspitane, divne ljude!

Autor: T. P.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp