Jedna osobina koja je presudna za razvoj karijere

Svakako ne postoji savršena formula kada tražite posao ili idealnog kandidata za posao, ali poslodavci i te kako traže nekoliko ključnih osobina.

Prema ekspertima za zapošljavanje, emotivna inteligencija, odnosno sposobnost da koristimo emotivne informacije kako bismo rukovodili mislima i osećanjima, ima visoko mesto na listama.

Menadžeri uglavnom mogu naći prijavljene sa dovoljno tehničkih veština – ili bar sa sposobnošću da ih savladaju. Međutim, da li znate kako da smirite druge i budete glas razuma?  Da li možete da razumete ljudsku prirodu i probudite ono najbolje u njima? Da li ste skloni pasivno-agresivnom ponašanju ukoliko intervju krene nepredviđenim tokom?

werk

Emotivna inteligencija nije nešto što se uči u školi, ali jedna je od najdragocenijih sposobnosti. Pojasniti kako navigiramo kroz izazove i kako dovodimo situacije pod kontrolu može biti veoma ubeđujuće. 

Onaj ko ima visoku emocionalnu inteligenciju može biti vičan tome da proceni tuđ karakter, može podneti kritiku bez poricanja i krivljenja drugih i sa lakoćom korača kroz složenu socijalnu mrežu na radnom mestu! Već smo pisale i o tome kako je ovo presudna crta za opstanak veze.

Da li vi ispoljavate ove karakteristike?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp